Menaxhimi

Hapësirat e përbashkëta marrin vëmendje të veçantë përgjatë gjithë vitit. Falë strukturave specifike, Green Coast është nën kujdes dhe mirëmbajtje të vazhdueshme.

Green Coast garanton siguri maksimale përmes rojeve dhe kamerave të sigurisë të vendosura në zona të ndryshme. Vetëm personat e pajisur me një kartë të posaçme që lëshohet nga Green Coast mund të hyjnë në brendësi të ambienteve të tij