Përfitimet e rezidentëve

Me anë të Kartës së Rezidentit Green Coast, rezidentët e Green Coast mund të qarkullojnë me karroca golfi dhe Citi Bike, përfitojnë hapësirë të dedikuar për të vendosur çadrën në plazh, si dhe çmime preferenciale nëse zgjedhin të përdorin shërbimet dhe ambientet e hotelit, etj.

A web page will be available to the residents of the resort so that they can share their opinions or concerns. In order to profit from these benefits, residents will be provided with a resident card (Owner Card).