News AL2021-11-23T13:56:11+00:00

Në vitin e katërt radhazi, Bursa “Green Coast” u akordua për studentët më të mirë të degës “Menaxhim Turizmi”, program master pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

3 Shkurt, 2022|

Në vitin e katërt radhazi, Bursa “Green Coast” u akordua për studentët më të mirë të degës “Menaxhim Turizmi”

Go to Top